Nadstavbové studium Teoretického základu strojního inženýrství

Popis problému (otázka, symptom...)

Jak se liší normální studium od nadstavbového studia Teoretického základu strojního inženýrství?

Řešení

Teoretický základ strojního inženýrství je jenom jeden! a je pouze jedním z programů bakalářského studia (celkem jsou programy bakalářského studia tři). Po absolvování státních závěrečných zkoušek bakalářského studia si můžete vybrat z další studijních programů navazujícího magisterského studia (těchto je 5). Program Teoretický základ strojního inženýrství (TZSI) je přímo určen těm, kteří chtějí pokračovat po 3 letech v navazujícím magisterském studiu a na rozdíl od ostatních bakalářských programů se pro studium v navazujících magisterských studijních programech nedělají na Fakultě strojní ČVUT v Praze už žádné další přijímací zkoušky, ale jen přijímací pohovor.

Podrobnosti o složení předmětů v bakalářském studijním programu TZSI najdete v „Bílé knize“ na straně 65 -https://dms.fs.cvut.cz/12922_Public/B%C3%ADl%C3%A1%20kniha/2017-2018/BKSP20172018finalzalozky.pdf- Bakalářský studijní program Teoretický základ strojního inženýrství

Program si samozřejmě můžete rozšířit o volitelné předměty, které najdete v příloze „Bílé knihy“ - https://dms.fs.cvut.cz/12922_Public/B%C3%ADl%C3%A1%20kniha/2017-2018/BKVP20172018zalozky.pdf

FAQ#157   Magisterské studium     nadstavbové,studium,strojní,inženýrství,teoretický,rozdíl   16.11.2018 (13:11)  Renáta Bauerová  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ