Bilaterální smlouvy

Popis problému (otázka, symptom...)

Kam lze vycestovat na bilaterální smlouvy?

Řešení

Podrobné informace o možnosti studovat v zahraničí v rámci mimoevropských bilaterálních dohod najdete na: http://intranet.cvut.cz/informace-pro-studenty/studium-v-zahranici/mbd.

FAQ#183   Zahraniční studium     vycestovat,možnost,bilaterální,smlouva,mimoevropský   19.10.2016 (13:10)  Renáta Bauerová  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ