Deaktivovaná zásuvka počítačové sítě

Popis problému (otázka, symptom...)

Počítačová zásuvka, která fungovala už nefunguje, jak mám postupovat?

Řešení

K odpojení počítačové zásuvky mohlo dojít kvůli dvěma důvodům:

Počítačové zásuvky, které nejsou dlouhodobě využívány (v řádu měsíců) a nejsou na ně připojena aktivní síťová zařízení jsou postupně odpojovány z důvodu úspory portů síťových zařízení (switche..).

FAQ#10   Počítačová síť   28.6.2023 (14:06)  Jiří Šolc  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ