Deaktivovaná zásuvka počítačové sítě

Popis problému (otázka, symptom...)

Počítačová zásuvka, která fungovala už nefunguje, jak mám postupovat?

Řešení

K odpojení počítačové zásuvky mohlo dojít kvůli dvěma důvodům:

Počítačové zásuvky, které nejsou dlouhodobě využívány (v řádu měsíců) a nejsou na ně připojena aktivní síťová zařízení jsou postupně odpojovány z důvodu úspory portů síťových zařízení (switche..).

FAQ#10   Počítačová síť   12.2.2021 (09:02)  Jiří Šolc  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ