kategorie jméno
Projekty a VaV FS#402 Znalecký posudek / Odborný posudek
Nákupy FS#418 Nákupy - spotřební materiál pro tiskárny - označení používaných
Počítačová síť FS#387 Nastavení VPN na FS
EMAIL FS#342 Nastavení přeposílání - přesměrování emailu
Výpočetní servery FS#480 Co to je scratch?
Výpočetní servery FS#479 Použití SSH protokolu pro přihlášení a přenos souborů
Výpočetní servery FS#478 Jak použít PBS (Portable Batch System) na výpočetních serverech
EMAIL FS#477 Přenos kalendáře (horde -> sogo 2024)
Autorizace FS#13 Kdy je zrušeno konto v rámci IS?
IT FS#474 Přidaní důvěryhodné certifikační authority do OS Linux
Počítačová síť FS#9 Připojení počítače do sítě
Počítačová síť FS#2 Aktivace počítačové zásuvky
Autorizace FS#380 User name and CTU password
Výpočetní servery FS#440 Připojení k výpočetním serverům - X2Go klient
Výpočetní servery FS#352 Přístup k výpočetním serverům - NX klient (OpenNX)
Výpočetní servery FS#332 Spuštění programu FLUENT na pozadí
Výpočetní servery FS#330 Spuštění programů ANSYS, ANSYS CFD, FLUENT, ... na výpočetních serverech
Výpočetní servery FS#329 Spuštění programu ABAQUS na výpočetních serverech
Výpočetní servery FS#280 Ukončení běžících procesů
Zájem o spolupráci FS#134 Znalecký posudek / Odborný posudek
IT FS#437 Připojení síťového disku FSH
Výpočetní servery FS#331 Spuštění programu MATLAB na výpočetních serverech
IT FS#473 Platnost licence antiviru Eset Endpoint Security se blíží ke konci
AV FS#26 NÁVOD NA OBSLUHU AV TECHNIKY V MÍSTNOSTI C2-133; 136; 334; 337 (POSLUCHÁRNA, DEJVICE)
Doktorské studium FS#174 Doktorské studium - přihláška
Doktorské studium FS#173 Školné
Bakalářské studium FS#301 Obor zpracování plastů
Bakalářské studium FS#194 Zkoušky za zimní semest v letním semestru
Zájem o spolupráci FS#219 Stáž - student
Zájem o spolupráci FS#221 Trainee program
Bakalářské studium FS#166 Plán umístění poslucháren
Zájemce o studium FS#143 Student s handicapem
Bakalářské studium FS#196 Neúspěšný zápočet, zkouška
Bakalářské studium FS#177 Zápis předmětů
Bakalářské studium FS#170 Zapsání předmětu
Bakalářské studium FS#164 Zkouškové období a výuka
Bakalářské studium FS#152 Změna ve studiu
Bakalářské studium FS#169 Karta ISIC
Bakalářské studium FS#176 Změna studijního oboru
Bakalářské studium FS#350 nárok na ubytovací stipendium - cizinci
Bakalářské studium FS#345 Nesplnění volitelného předmětu
Bakalářské studium FS#346 Změna studijní skupiny
Bakalářské studium FS#154 Stipendium
Bakalářské studium FS#168 Studijní materiál
Bakalářské studium FS#197 Návaznost předmětů
Bakalářské studium FS#195 Podmínky získání zápočtu
Bakalářské studium FS#208 Potvrzení o studiu
Bakalářské studium FS#355 možnosti kombinovaného studia
Bakalářské studium FS#210 Změna rozvrhu v prvním semestru
Bakalářské studium FS#162 Volba jazyku
Bakalářské studium FS#148 Kombinované studium
Bakalářské studium FS#158 Soustředění
Bakalářské studium FS#160 Začátek výuky
Bakalářské studium FS#192 Předepsané kredity
Bakalářské studium FS#193 Rozvrh - KOS
Bakalářské studium FS#287 Ukončení studia
Bakalářské studium FS#327 2. kolo přijímacího řízení
Bakalářské studium FS#328 Podání přihlášky mimo vypsané období
Bakalářské studium FS#317 Rozšířená výuka v TZSI
Bakalářské studium FS#209 Systém zápisů předmětů
Bakalářské studium FS#344 Zapomenutý kód přihlášky
Bakalářské studium FS#336 rozpis studia
Bakalářské studium FS#335 Poplatky za studium - překročený limit
Bakalářské studium FS#191 Kredity
Magisterské studium FS#341 Změna oboru v rámci studijního programu před nástupem do magisterského studia
Přijímací řízení FS#161 Výběrový test z matematiky
Přijímací řízení FS#147 Scio testy - zohlednění
Přijímací řízení FS#146 Scio testy
Přijímací řízení FS#212 Přihláška
Přijímací řízení FS#142 Přihláška
Zájemce o studium FS#171 Střední škola,gymnázium
Zájemce o studium FS#319 Doručení maturitního vysvědčení
Zájemce o studium FS#172 Výše školeného při přestupu z jiné VŠ
Zájemce o studium FS#175 Změna studijního oboru
Zájemce o studium FS#165 Uznání předmětů z jiné VŠ
Zájemce o studium FS#178 Průchod studiem - podmínky
Zájemce o studium FS#163 Začátek akademického roku
Zájemce o studium FS#159 Dopravní, letadlová a transportní technika
Přijímací řízení FS#151 Podmínky příjímacích zkoušek
Přijímací řízení FS#213 Neúspěšná studia - přijímací řízení
Přijímací řízení FS#167 Úhrada poplatku
Přijímací řízení FS#149 Přihláška ke studiu
Bakalářské studium FS#337 rezervace koleje
Počítačová síť FS#321 Přístup na Wifi pro externí osoby a firmy
Počítačová síť FS#365 Get MAC address of network adapter in Windows
EMAIL FS#293 Přihlášení složek IMAP k odběru
Počítačová síť FS#376 Wifi síť pro hosty
Počítačová síť FS#302 Connecting to Eduroam Wifi
EMAIL FS#366 Odstranění smazaných zpráv
Počítačová síť FS#274 Odstranění konfigurace eduroamu ve Windows 8 a ve Windows 10
Autorizace FS#33 Získání přihlašovacích údajů (jméno/heslo) pro nové uživatele.
Počítačová síť FS#270 Návod na připojení k eduroamu v Linuxu
Zájem o spolupráci FS#139 Spolupráce fakulty s podniky
Inzerce FS#132 Hromadný e-mail
Pracovně právní agenda FS#140 Nový zaměstnanec
Veřejné zakázky FS#304 školení
Studium FS#144 Zajištění koleje
Správa budov FS#281 Umísťování informací na panely ve vestibulu
Správa budov FS#123 Zajištění technicko-provozních služeb v rámci pronájmu
Zájem o spolupráci FS#290 Výkresová dokumentace - vypracování
Zájem o spolupráci FS#135 Výkresová dokumentace - čtení
Zájem o spolupráci FS#220 Stáž - zaměstnanci
Zájem o spolupráci FS#222 Firma,student - spolupráce
Počítačová síť FS#40 Realizace nového přípojeného místa (zásuvky)
Počítačová síť FS#269 Návod na připojení k eduroamu ve Windows 8
IT Helpdesk FS#447 Instalace produktů ESET
Zahraniční studium FS#180 Žádost o studium v zahraničí
Zahraniční studium FS#181 Studium v zahraničí - možnosti
Zahraniční studium FS#185 Nejžádanější zahraniční university
Zahraniční studium FS#186 Podmínky pro nominaci na studijní pobyt
Zahraniční studium FS#189 Finanční zajištění pobytu - Erasmus+
Zahraniční studium FS#223 Uznání předmětů - Erasmus+
Zahraniční studium FS#182 Erasmus + - smlouvy
Ubytování FS#127 Ubytování na Herbertově
Inzerce FS#133 Inzerce
Ubytování FS#129 Cena za ubytování
Zahraniční studium FS#184 Studium v zahraničí - předpoklad
Zahraniční studium FS#187 Studium na zahraniční univerzitě - uznání předmětů
Zahraniční studium FS#145 Erasmus+
Zahraniční studium FS#188 Koordinátoři - kontakty
KOS FS#451 Pravidla vytváření týmu v MS Teams
IT FS#452 Automatická aktualizace členů týmu v Teams podle KOSu
Počítačová síť FS#276 Přihlášení do eduroamu na jiné univerzitě (organizaci) než FS ČVUT
Počítačová síť FS#292 Odstranění uloženého profilu sítě v systému Mac OS 10.7 nebo vyšší
Autorizace FS#271 Přidělení oprávnění/rolí v KOSu
EMAIL FS#407 SMTP limity na počet zpráv / SMTP limits on the number of messages
IT FS#347 Novinky FS
Počítačové učebny FS#266 Konfigurace tiskárny pro tisk v učebnách v Linuxu
Počítačové učebny FS#262 Tisk na Xerox WorkCenter 5325 (učebny CPS)
Počítačová síť FS#41 Realizace nového pokrytí WiFi signálem (nové AP)
Počítačové učebny FS#265 Konfigurace tiskárny pro tisk v učebnách ve Windows
Počítačové učebny FS#264 Tisk na HP DeskJet 500 (učebny CPS)
Autorizace FS#427 Get validity and change of CTU password
IT FS#404 ČVUT, IST - Informační systémy a technologie, služby, podpora ...
KOS FS#288 Zadávání a editace zkratek předmětů v KOSu
Autorizace FS#425 Zjištení platnosti a nastavení nového hesla ČVUT
Autorizace FS#261 Uživatelské konto (kartu) pro hosty (externí firmy, spolupracovníky...)
Počítačová síť FS#10 Deaktivovaná zásuvka počítačové sítě
Autorizace FS#32 Expirované hlavní heslo
IT Helpdesk FS#363 Připojení síťové jednotky ve windows
IT FS#410 Platnost licence antivirového softwaru ESET brzy vyprší, co mám dělat ?
IT FS#438 Nastavení fakultního emailu v klientu MS Outlook 365
Počítačová síť FS#364 Zjištění MAC adresy síťového adaptéru (karty) v OS Windows
IT FS#462 Licence MS Office pro zaměstnance
WEB FS#464 Osobní webové stránky
Počítačová síť FS#467 Zjištění IP adresy
Autorizace FS#31 Zapomenuté hlavní heslo
AV FS#36 Návod na obsluhu AV techniky v místnosti KN:A-312 (posluchárna, KN)
AV FS#37 Návod na obsluhu AV techniky v místnosti KN:A-213, A-214, A-215, A-221, A-311, A-313, A-320 (posluchárny, KN)
AV FS#38 Návod na obsluhu AV techniky v místnosti KN:A-209, A-210, A-309, A-310 (posluchárny, KN)
AV FS#23 Návod na obsluhu AV techniky v místnosti D2-256 (posluchárna, Dejvice)
Bakalářské studium FS#349 VIP skupina
Bakalářské studium FS#156 Studijní plány
WEB FS#463 Webové stránky akce, projektu, ústavu apod.
EMAIL FS#417 Nastavení sdílení kalendáře s uživateli
EMAIL FS#416 Portál horde hlásí v kalendářích chybu
Autorizace FS#34 Volba hesla, kvalita hesla
Autorizace FS#35 Zapomenuté (neznámé) mobility heslo
EMAIL FS#409 Nastavení promázávání příloh v portálu Horde (my.fs.cvut.cz)
EMAIL FS#358 Volba správného zobrazení poštovního rozhraní (Horde - webmail)
EMAIL FS#20 Nastavení filtru dovolená pro zasílání odpovědi v době nepřítomnosti (Horde)
EMAIL FS#21 Nastavení mazání SPAM emailů (Horde - webmail)
EMAIL FS#455 Úprava černé listiny adres pošty
EMAIL FS#456 Phishing
EMAIL FS#433 Používání elektronického podpisu v emailu - Outlook
EMAIL FS#432 Používání elektronického podpisu v emailu - Thunderbird
EMAIL FS#431 Nastavení Outlook pro elektronický podpis/šifrování
EMAIL FS#430 Nastavení Thunderbird pro elektronický podpis/šifrování - 2.část
EMAIL FS#429 Nastavení Thunderbird pro elektronický podpis/šifrování - 1.část
Autorizace FS#428 Vydání osobního certifikátu pro elektronický podpis a šifrování
EMAIL FS#434 Používání elektronického podpisu v emailu
EMAIL FS#419 Nastavení identity v portálu my.fs.cvut.cz (horde)
EMAIL FS#423 Nastavení Thunderbird pro příjem pošty
EMAIL FS#254 Plná e-mail schránka
Pronájmy FS#386 nákladní výtah
Pronájmy FS#115 Rezervace a pronájem posluchárny
Pronájmy FS#118 Cena za pronájem místnosti
Pronájmy FS#120 Připojení k internetu
Pronájmy FS#125 Prohlídka prostor na Fakultě strojní
Pronájmy FS#121 Vlastní zajištění techniky v rámci pronájmu
Pronájmy FS#116 Postup rezervace místnosti na FS
Pronájmy FS#114 Rezervace a pronájem konferenčního sálu
Pronájmy FS#117 Klíče od místnosti
Pronájmy FS#122 Catering
Pronájmy FS#119 Cena za pronájem techniky
Pronájmy FS#137 Projekční plocha v Konferenčním sále
Pronájmy FS#124 zajištění IT podpory
Pronájmy FS#138 Technické zajištění v posluchárnách
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ