kategorie jméno
KOS FS#451 Pravidla vytváření týmu v MS Teams
EMAIL FS#407 SMTP limit pro uživatele / SMTP Limits for hosts
EMAIL FS#293 Přihlášení složek IMAP k odběru
IT FS#449 NÁVOD ON-LINE STREAM D1-266
Nákupy FS#418 Nákupy spotřebního materiálu pro tiskárny na FS - označení používaných
IT Helpdesk FS#447 Instalace produktů ESET
Autorizace FS#31 Zapomenuté hlavní heslo
Studium FS#208 Potvrzení o studiu
EMAIL FS#21 Nastavení mazání SPAM emailů (Horde - webmail)
EMAIL FS#20 Nastavení filtru dovolená pro zasílání odpovědi v době nepřítomnosti (Horde)
Výpočetní servery FS#440 Připojení k výpočetním serverům - X2Go klient
Výpočetní servery FS#352 Přístup k výpočetním serverům - NX klient (OpenNX)
IT FS#438 Nastavení emailu v klientu MS Outlook 365
IT FS#415 Nastavení emailu v klientu MS Outlook 2019
IT FS#437 Připojení síťového disku FSH
Pracovně právní agenda FS#140 Nový zaměstnanec
EMAIL FS#342 Nastavení přeposílání emailu
Autorizace FS#436 Změna PIN pro certifikát
Autorizace FS#435 Změna hesla na dálku telefonicky / zapomenuté heslo ?
EMAIL FS#433 Používání elektronického podpisu v emailu - Outlook
EMAIL FS#432 Používání elektronického podpisu v emailu - Thunderbird
EMAIL FS#431 Nastavení Outlook pro elektronický podpis/šifrování
EMAIL FS#429 Nastavení Thunderbird pro elektronický podpis/šifrování - 1.část
EMAIL FS#430 Nastavení Thunderbird pro elektronický podpis/šifrování - 2.část
Autorizace FS#428 Vydání osobního certifikátu pro elektronický podpis a šifrování
EMAIL FS#434 Používání elektronického podpisu v emailu
Autorizace FS#13 Kdy je zrušeno konto v rámci IS?
Počítačová síť FS#387 Nastavení VPN na FS
IT FS#422 Jak nastavit a používat službu "TEAMS" ?
AV FS#312 Návod na obsluhu AV techniky v místnosti C2-136 (posluchárna, Dejvice)
Autorizace FS#427 Get validity and change of CTU password
Autorizace FS#425 Zjištení platnosti a nastavení nového hesla ČVUT
EMAIL FS#424 Přesměrování emailů na doméně @cvut.cz (Exchange, provozovaný VIC)
EMAIL FS#423 Nastavení Thunderbird pro příjem pošty
Výpočetní servery FS#331 Spuštění programu MATLAB na výpočetních serverech
Zahraniční studium FS#180 Žádost o studium v zahraničí
Zahraniční studium FS#181 Studium v zahraničí - možnosti
Zahraniční studium FS#185 Nejžádanější zahraniční university
Zahraniční studium FS#186 Podmínky pro nominaci na studijní pobyt
Zahraniční studium FS#189 Finanční zajištění pobytu - Erasmus+
Zahraniční studium FS#223 Uznání předmětů - Erasmus+
Zahraniční studium FS#182 Erasmus + - smlouvy
Zájem o spolupráci FS#135 Výkresová dokumentace - čtení
Zájem o spolupráci FS#290 Výkresová dokumentace - vypracování
Zájem o spolupráci FS#220 Stáž - zaměstnanci
Zájem o spolupráci FS#222 Firma,student - spolupráce
Zájem o spolupráci FS#219 Stáž - student
Zájem o spolupráci FS#221 Trainee program
Ubytování FS#127 Ubytování na Herbertově
Inzerce FS#132 Hromadný e-mail
Inzerce FS#133 Inzerce
Zahraniční studium FS#188 Koordinátoři - kontakty
Správa budov FS#281 Umísťování informací na panely ve vestibulu
Pronájmy FS#138 Technické zajištění v posluchárnách
Pronájmy FS#124 zajištění IT podpory
Pronájmy FS#137 Projekční plocha v Konferenčním sále
Pronájmy FS#119 Cena za pronájem techniky
Pronájmy FS#122 Catering
Pronájmy FS#117 Klíče od místnosti
Pronájmy FS#114 Rezervace a pronájem konferenčního sálu
Pronájmy FS#116 Postup rezervace místnosti na FS
Pronájmy FS#121 Vlastní zajištění techniky v rámci pronájmu
Pronájmy FS#125 Prohlídka prostor na Fakultě strojní
Pronájmy FS#120 Připojení k internetu
Pronájmy FS#118 Cena za pronájem místnosti
Pronájmy FS#115 Rezervace a pronájem posluchárny
Studium FS#195 Podmínky získání zápočtu
Bakalářské studium FS#198 A - předměty - povinné nebo volitelné
Studium FS#197 Návaznost předmětů
Bakalářské studium FS#204 Přestup na jiný program
Ubytování FS#129 Cena za ubytování
Pronájmy FS#386 nákladní výtah
Studium FS#301 Obor zpracování plastů
Bakalářské studium FS#355 možnosti kombinovaného studia
Přijímací řízení FS#161 Výběrový test z matematiky
Bakalářské studium FS#349 VIP skupina
Zájem o spolupráci FS#134 Znalecký posudek / Odborný posudek
Projekty a VaV FS#402 Znalecký posudek / Odborný posudek
Studium FS#166 Plán umístění poslucháren
EMAIL FS#419 Nastavení identity v portálu my.fs.cvut.cz (horde)
EMAIL FS#417 Nastavení sdílení kalendáře s uživateli
EMAIL FS#416 Portál horde hlásí v kalendářích chybu "You used an unknown time format..."
Zájem o spolupráci FS#139 Spolupráce fakulty s podniky
Bakalářské studium FS#201 Známka ze základní verze, ano-ne
Přijímací řízení FS#147 Scio testy - zohlednění
Bakalářské studium FS#337 rezervace koleje
Bakalářské studium FS#210 Změna rozvrhu v prvním semestru
Přijímací řízení FS#146 Scio testy
Přijímací řízení FS#212 Přihláška
Doktorské studium FS#174 Doktorské studium - přihláška
Doktorské studium FS#173 Školné
Zájemce o studium FS#159 Dopravní, letadlová a transportní technika
Zájemce o studium FS#163 Začátek akademického roku
Zájemce o studium FS#143 Student s handicapem
Zájemce o studium FS#155 Přestup na magisterské studium z jiné vysoké školy
Zájemce o studium FS#178 Průchod studiem - podmínky
Zájemce o studium FS#165 Uznání předmětů z jiné VŠ
Zájemce o studium FS#175 Změna studijního oboru
Zájemce o studium FS#171 Střední škola,gymnázium
Studium FS#168 Studijní materiál
Bakalářské studium FS#205 Zkouška v A-verzi mimo obor TZSI
Studium FS#154 Stipendium
Magisterské studium FS#157 Nadstavbové studium Teoretického základu strojního inženýrství
Zájemce o studium FS#172 Výše školeného při přestupu z jiné VŠ
Autorizace FS#35 Zapomenuté (neznámé) mobility heslo
IT FS#413 Nefungují čtečky karet na studijním
Počítačová síť FS#302 Connecting to Eduroam Wifi
Počítačové učebny FS#265 Konfigurace tiskárny pro tisk v učebnách ve Windows
IT FS#410 Licence antivirus ESET
Autorizace FS#32 Expirované hlavní heslo
Počítačová síť FS#321 Přístup na Wifi pro externí osoby a firmy
EMAIL FS#358 Volba správného zobrazení poštovního rozhraní (Horde - webmail)
EMAIL FS#366 Odstranění smazaných zpráv
EMAIL FS#409 Nastavení promázávání příloh v portálu Horde (my.fs.cvut.cz)
Počítačová síť FS#9 Připojení počítače do sítě
Počítačová síť FS#376 Wifi síť pro hosty
Zájemce o studium FS#319 Doručení maturitního vysvědčení
IT FS#404 ČVUT, IST - Informační systémy a technologie, služby, podpora ...
Zahraniční studium FS#145 Erasmus+
Zahraniční studium FS#187 Studium na zahraniční univerzitě - uznání předmětů
Zahraniční studium FS#184 Studium v zahraničí - předpoklad
Správa budov FS#123 Zajištění technicko-provozních služeb v rámci pronájmu
Veřejné zakázky FS#304 školení
Přijímací řízení FS#142 Přihláška
Přijímací řízení FS#149 Přihláška ke studiu
Přijímací řízení FS#167 Úhrada poplatku
Přijímací řízení FS#213 Neúspěšná studia - přijímací řízení
Přijímací řízení FS#150 Přijímací zkoušky - obsah
Přijímací řízení FS#151 Podmínky příjímacích zkoušek
Bakalářské studium FS#162 Volba jazyku
Bakalářské studium FS#211 Zkouška A - zkouška B - rozdíl
Bakalářské studium FS#200 A-předměty - povinné splnění
Bakalářské studium FS#206 Nesplněná zkouška v A-verzi ve 3.ročníku
Bakalářské studium FS#199 A-předměty - počet
Bakalářské studium FS#156 Studijní plány
Bakalářské studium FS#148 Kombinované studium
Bakalářské studium FS#158 Soustředění
Bakalářské studium FS#160 Začátek výuky
Bakalářské studium FS#192 Předepsané kredity
Bakalářské studium FS#193 Rozvrh - KOS
Bakalářské studium FS#287 Ukončení studia
Bakalářské studium FS#327 2. kolo přijímacího řízení
Bakalářské studium FS#328 Podání přihlášky mimo vypsané období
Bakalářské studium FS#317 Rozšířená výuka v TZSI
Bakalářské studium FS#318 Možnost přestupu
Bakalářské studium FS#209 Systém zápisů předmětů
Studium FS#346 Změna studijní skupiny
Studium FS#345 Nesplnění volitelného předmětu
Studium FS#350 nárok na ubytovací stipendium - cizinci
Bakalářské studium FS#344 Zapomenutý kód přihlášky
Magisterské studium FS#341 Změna oboru v rámci studijního programu před nástupem do magisterského studia
Bakalářské studium FS#339 uznání předmětů při přestupu na jiný studijní program
Bakalářské studium FS#336 rozpis studia
Bakalářské studium FS#335 Poplatky za studium - překročený limit
IT FS#401 Nastavení e-mailu v aplikaci Outlook na zařízení Android
Počítačová síť FS#292 Odstranění uloženého profilu sítě v systému Mac OS 10.7 nebo vyšší
Počítačová síť FS#270 Návod na připojení k eduroamu v Linuxu
Počítačová síť FS#365 Get MAC address of network adapter in Windows
Počítačová síť FS#364 Zjištění MAC adresy síťového adaptéru (karty) v OS Windows
Studium FS#176 Změna studijního oboru
Studium FS#169 Karta ISIC
Studium FS#144 Zajištění koleje
Studium FS#152 Změna ve studiu
Studium FS#164 Zkouškové období a výuka
Studium FS#170 Zapsání předmětu
Studium FS#177 Zápis předmětů
Studium FS#196 Neúspěšný zápočet, zkouška
Bakalářské studium FS#207 Bakalářské studium - průchod
Bakalářské studium FS#194 Zkoušky za zimní semest v letním semestru
Bakalářské studium FS#191 Kredity
Bakalářské studium FS#203 Nesplněná zkouška z A-předmětu - přestup
Bakalářské studium FS#202 Neúspěšná zkouška z předmětu v A-verzi - pokračování
EMAIL FS#392 HORDE zobrazuje jiný čas (-2h oproti SELČ)
Počítačová síť FS#269 Návod na připojení k eduroamu ve Windows 8
Počítačová síť FS#277 Nastavení certifikátů ve Windows
Počítačová síť FS#276 Přihlášení do eduroamu na jiné univerzitě (organizaci) než FS ČVUT
Počítačová síť FS#272 Uložení pověření pro přihlašování do eduroam ve Windows 8
Počítačová síť FS#273 Signál mi vypadává, musím se přihlašovat znovu
Počítačová síť FS#268 Po hibernaci se mi nedaří připojit k síti ve Windows 8
Počítačová síť FS#10 Deaktivovaná zásuvka počítačové sítě
Počítačová síť FS#2 Aktivace počítačové zásuvky
Autorizace FS#271 Přidělení oprávnění/rolí v KOSu
Počítačová síť FS#274 Odstranění konfigurace eduroamu ve Windows 8 a ve Windows 10
Autorizace FS#33 Získání přihlašovacích údajů (jméno/heslo) pro nové uživatele.
Počítačová síť FS#40 Realizace nového přípojeného místa (zásuvky)
Autorizace FS#261 Uživatelské konto pro hosty (externí firmy, spolupracovníky...)
IT Helpdesk FS#369 Skype pro firmy | Skype for Business přihlašování; login
IT Helpdesk FS#357 S Androidem se nemůžu připojit k Wifi
DMS FS#378 Změna objednávky rezervace stravek
EMAIL FS#278 Synchronizace Horde a Outlook
Počítačové učebny FS#264 Tisk na HP DeskJet 500 (učebny CPS)
EMAIL FS#254 Plná e-mail schránka
AV FS#23 Návod na obsluhu AV techniky v místnosti D2-256 (posluchárna, Dejvice)
AV FS#28 Návod na obsluhu AV techniky v místnosti C2-337 (posluchárna, Dejvice)
AV FS#26 Návod na obsluhu AV techniky v místnosti C2-133 (posluchárna, Dejvice)
AV FS#356 Návod na obsluhu AV techniky v místnosti KN:A-108
AV FS#38 Návod na obsluhu AV techniky v místnosti KN:A-209, A-210, A-309, A-310 (posluchárny, KN)
AV FS#37 Návod na obsluhu AV techniky v místnosti KN:A-213, A-214, A-215, A-221, A-311, A-313, A-320 (posluchárny, KN)
AV FS#36 Návod na obsluhu AV techniky v místnosti KN:A-312 (posluchárna, KN)
AV FS#29 Návod na obsluhu AV techniky v místnosti C1-17 (konferenční místnost)
IT Helpdesk FS#363 Připojení síťové jednotky ve windows
Výpočetní servery FS#330 Spuštění programů ANSYS, ANSYS CFD, FLUENT, ... na výpočetních serverech
Výpočetní servery FS#333 Fakultní / rektorátní licenční server ANSYSu (FLUENTu)
Výpočetní servery FS#313 ANSYS Workbench na výpočetních serverech
Počítačové učebny FS#262 Tisk na Xerox WorkCenter 5325 (učebny CPS)
Počítačové učebny FS#266 Konfigurace tiskárny pro tisk v učebnách v Linuxu
AV FS#24 Návod na obsluhu AV techniky v místnosti D1-366 (posluchárna, Dejvice)
AV FS#25 Návod na obsluhu AV techniky v místnosti D1-266 (posluchárna, Dejvice)
AV FS#27 Návod na obsluhu AV techniky v místnosti C2-334 (posluchárna, Dejvice)
Autorizace FS#34 Volba hesla, kvalita hesla
Počítačové učebny FS#263 Xerox 8560 DN (učebny CPS)
Počítačová síť FS#41 Realizace nového pokrytí WiFi signálem (nové AP)
IT FS#347 Novinky FS
Výpočetní servery FS#332 Spuštění programu FLUENT na pozadí
Výpočetní servery FS#329 Spuštění programu ABAQUS na výpočetních serverech
KOS FS#288 Zadávání a editace zkratek předmětů v KOSu
Výpočetní servery FS#280 Ukončení běžících procesů
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ