Klíče od místnosti

Popis problému (otázka, symptom...)

Kde si vyzvednout klíče od místností v rámci pronájmu?

Řešení

Klíče nebo vstupní kartu si vyzvednete na vrátnici na základě potvrzené Objednávky o pronájmu, kterou  obdrží objednavatel pronájmu spolu se Smlouvou o pronájmu při potvrzení požadavku od pí. Bauerové - renata.bauerova@fs.cvut.cz, tel.: 224 352  771

FAQ#117   Pronájmy     Pronájem,místnost,posluchárna,konferenční,sál,17,klíče,karta,vstup,otevřít,odemknout   27.4.2021 (10:04)  Renáta Bauerová  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ