Cena za pronájem místnosti

Popis problému (otázka, symptom...)

Jaká je cena za pronájem místností?

Řešení

Zaměstnanci FS najdou platné ceníky pro daný rok na DMS , externí klient obdrží info o cenách od paní Bauerové: 224 352 771 nebo na  renata.bauerova@fs.cvut.cz. Cena za pronájem je účtována VŽDY za každou započatou hodinu počítáno od vyzvednutí klíčů na vrátnici po jejich odevzdání tj. včetně přípravy. K ceně za pronájem místnosti se doúčtovává v případě potřeby cena za pronájem techniky, nábytku a doplňkových služeb.

FAQ#118   Pronájmy     cena,pronájem,posluchárna,konferenční,sál,17,místnost,ceník   14.3.2019 (10:03)  Renáta Bauerová  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ