Cena za pronájem místnosti

Popis problému (otázka, symptom...)

Jaká je cena za pronájem místností?

Řešení

Zaměstnanci FS i externí klient obdrží info o cenách dle platných ceníků FS od paní Zimové Bauerové na  renata.zimova.bauerova@fs.cvut.cz. Cena za pronájem je účtována VŽDY za každou započatou hodinu počítáno od vyzvednutí klíčů na vrátnici po jejich odevzdání tj. včetně přípravy. K ceně za pronájem místnosti se doúčtovává v případě potřeby cena za pronájem techniky, nábytku a doplňkových služeb.

FAQ#118   Pronájmy     cena,pronájem,posluchárna,konferenční,sál,17,místnost,ceník   15.6.2023 (12:06)  Renáta Zimová Bauerová  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ