Cena za pronájem techniky

Popis problému (otázka, symptom...)

Jaká je cena za pronájem techniky v místnostech Fakulty strojní?

Řešení

Zaměstnanci FS najdou platné ceníky pro daný rok na DMS , ve kterých jsou také uvedeny ceny za pronájem techniky. Externí klient obdrží info o cenách od paní Bauerové : 224 352 771 nebo na  renata.bauerova@fs.cvut.cz.

FAQ#119   Pronájmy     cena,pronájem,technika,dataprojektor,ozvučení,audio,místnost   14.3.2019 (09:03)  Renáta Bauerová  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ