Připojení k internetu

Popis problému (otázka, symptom...)

Jak se připojit na internet?

Řešení

Externí klient musí s dostatečným předstihem požádat Centrum počítačových služeb  o schválení Žádosti o připojení na Helpdesk FS.  Po schválení žádosti budou klientovi zaslané potřebné informace.

FAQ#120   Pronájmy     připojení,internet,externí klient,heslo,právo,povolení   15.6.2023 (12:06)  Renáta Zimová Bauerová  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ