Cena za ubytování

Popis problému (otázka, symptom...)

Jaké jsou ceny za ubytování?

Řešení

Zaměstnanci FS -  Informaci o ceně za ubytování získáte na sekretariátu Oddělení zahraničních a vnějších vztahů .Uvedené ceny se vztahují výhradně pro hosty Fakulty strojní, kterým zajišťuje ubytování konkrétní ústav a po schválení vedoucím ústavu.  Pokud je ubytování hrazeno z rozpočtu ústavu, je nutné zdroj úhrady uvést již do Objednávky ubytování.  Fakturu zasílá SÚZ zpravidla koncem daného měsíce, pokud chce objednavatel fakturu zaslat dříve, je potřeba kontaktovat paní Renátu Zimovou Bauerovouna  renata.zimova.bauerova@fs.cvut.cz , na základě její ho požadavku na ubytovací odd. SÚZ bude faktura zaslána dle dohody.

Externí klient 
Za ceny platné dle ceníku pro ČVUT v Praze je možné ubytovat Vámi požadované osoby pouze v případě, že jsou hosté Fakulty strojní. Ostatní osoby jsou samozřejmě ubytovány za ceny platné pro komerční ubytování, o kterých Vás po zaslání Objednávky ubytování bude informovat paní R. Zimová Bauerová.

 

 

FAQ#129   Ubytování     cena,ubytování,ceník   03.7.2023 (10:07)  Renáta Zimová Bauerová  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ