Hromadný e-mail

Popis problému (otázka, symptom...)

Je možné oslovit studenty prostřednictvím hromadného e-mailu?

Řešení

Direct mail studentům možný není, připravuje se výnos děkana, který toto bude specifikovat. Je možné  po sjednané rezervaci místnosti uspořádat seminář s prezentací firmy nebo prostřednictvím tištěné či webové inzerce realizovat nabídku pracovních pozic. V případě zájmu kontaktujte pí Zimovou Bauerovou Renátu: renata.zimova.bauerova@fs.cvut.cz

FAQ#132   Inzerce     hromadný,e-mail,zpráva,studenti,oslovit,nabídka,inzerát,práce,stáž,trainee program,práce,uplatnění   12.7.2023 (12:07)  Renáta Zimová Bauerová  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ