Znalecký posudek / Odborný posudek

Popis problému (otázka, symptom...)

Kdo zajistí znalce pro vypracování odborného posudku / znaleckého posudku?

Řešení

Znalecké posudky již fakulta nepodává, protože ukončila znaleckou činnost jako znalecký ústav. Oznámením o ukončení činnosti na Ministerstvo spravedlnosti zaniklo znalecké oprávnění ke dni 31. 7. 2023.

Ostatní typy posudků (které nejsou znaleckými posudky) – např. odborný posudek, odborný oponentní posudek, odborné vyjádření – mohou podávat jednotlivé ústavy fakulty, případně jednotliví pracovníci fakulty jako odborníci v příslušném oboru.

Kontakty: Jednotlivé ústavy

 

FAQ#134   Zájem o spolupráci     odborný,posudek,vypracování,znalec,oponentní   26.9.2023 (14:09)  Renáta Zimová Bauerová  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ