Znalecký posudek / Odborný posudek

Popis problému (otázka, symptom...)

Kdo zajistí znalce pro vypracování odborného posudku / znaleckého posudku?

Řešení

Znalecký posudek podává fakulta jako znalecký ústav, zapsaný ve druhém oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost Ministerstva spravedlnosti.

Zpracovatele znaleckého posudku nominuje (po projednání s vedoucími relevantních pracovišť) proděkan prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. a pověřuje děkan prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.; administrativní podporu vyhotovení posudku zajišťuje oddělení pro vědu a výzkum (ing. Haninger, Milena Procházková).

Kontakty: znaleckyustav@fs.cvut.cz

Ostatní typy posudků (které nejsou znaleckými posudky) – např. odborný posudek, odborný oponentní posudek, odborné vyjádření – mohou  podávat jednotlivé ústavy fakulty, případně jednotliví pracovníci fakulty jako odborníci v příslušném oboru.

Kontakty: Jednotlivé ústavy

Tento článek aktuálně neplatí pro vypracování znaleckého posudku, protože znalecký ústav České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní má na vlastní žádost z kapacitních důvodů Ministerstvem spravedlnosti pozastavené oprávnění vykonávat znaleckou činnost do 31. 12. 2021.
Ostatní typy posudků nejsou omezeny.

FAQ#134   Zájem o spolupráci     odborný,posudek,vypracování,znalec,oponentní   20.5.2022 (10:05)  Renáta Zimová Bauerová  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ