Spolupráce fakulty s podniky

Popis problému (otázka, symptom...)

Jaké jsou možnosti spolupráce fakulty strojní s podniky?

Řešení

Možné oblasti spolupráce ze strany firmy:

nabídka praxí pro studenty FS, realizace společných projektů, návrhy na témata bakalářských prací studentů, finanční podpora konkrétních aktivit FS (vydávání odborných časopisů, dar, příspěvek či dotace do Fondu pro rozvoj lidských zdrojů FS, atd.), věcné dary (software, hardware, učební pomůcky, atd.), cílená finanční podpora studentů, partnerství s FS.

Možnosti protiplnění ze strany FS v případě partnerství:

uvedení  Vašeho loga na vhodném  místě v budově školy, uvedení Vašeho loga na webových stránkách školy, uvedení Vašeho loga v tištěných materiálech školy, Vaše poptávka studentů na pracovní pozice na inzertních plochách, umístění Vašich reklamních panelů při konání konferencí či seminářů.Konkrétní možnosti protiplnění mohou být předmětem jednání. Spolupráce s partnery se uskutečňuje na základě písemné smlouvy. Souhrnné informace ke spolupráci a partnerství včetně možností druhů smluv Vám poskytne zástupce proděkana pro vnější vztahy a spolupráci s průmyslem Ing. Libor Beránek, Ph.D..

 

FAQ#139   Zájem o spolupráci     spolupráce,fakulta,podniky,možnost,praxe,stáž,partnerství   12.7.2023 (12:07)  Renáta Zimová Bauerová  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ