Přihláška

Popis problému (otázka, symptom...)

Do jakého termínu se musí podat přihláška?

Řešení

Veškeré informace o studiu, tedy i o termínech podání Příhlášky ke studiu jsou uvedeny na web. stránkách Fakulty strojní - záložka Zájemci o studium, když není stanoveno jinak, tak ale obvykle do 31.03. daného roku.

FAQ#142   Přijímací řízení     přihláška,podat,termín,poslední,datum,zájemce, studium   13.3.2019 (13:03)  Renáta Bauerová  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ