Student s handicapem

Popis problému (otázka, symptom...)

Poskytuje fakulta podporu pro studenty s handicapem?

Řešení

Ano, ČVUT v Praze, tedy i Fakulta strojní poskytuje podporu pro studenty s postižením.  Aby se mohl student s postižením kvalitně a na potřebné úrovni věnovat studiu, je potřeba nejprve konzultovat možnost o studiu s vedením studijního odd. – Doc. Ing. Jan Řezníček, Ph.D.,  jan.reznicek@fs.cvut.cz – 224 352 517, 224 352 484. Následně je potřeba kontaktovat Mgr. Barboru Čalkovskou - Bechyňova 3, 166 36 Praha 6 (Studentský dům, prostory CIPS)
Telefon: 224 358 463, E-mail: calkovska@elsa.cvut.cz.

FAQ#143   Zájemce o studium     studium,handicap,tělesné,postižení,podpora,pomoc,možnost   18.7.2023 (12:07)  Eva Rázková  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ