Erasmus+

Popis problému (otázka, symptom...)

Kdo poskytne informace o možnostech studia v zahraničí v rámci programu Erasmus+?

Řešení

 Veškeré informace o studiu v zahraničí v rámci programu Erasmus+ Vám poskytne na Odd. zahraničních a vnějších vztahů pan proděkan doc. Ing. Jan Halama, Ph.D., vnejsivztahy@fs.cvut.cz nebo Ing. Jana Slezáková, 224 352 889, jana.slezakova@fs.cvut.cz . Přehled univerzit, kam můžete vycestovat nabízí i prezentace o programu Erasmus + .

FAQ#145   Zahraniční studium     Erasmus,informace,studium,zahraničí,program   12.6.2018 (09:06)  Renáta Bauerová  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ