Erasmus+

Popis problému (otázka, symptom...)

Kdo poskytne informace o možnostech studia v zahraničí v rámci programu Erasmus+?

Řešení

 Veškeré informace o studiu v zahraničí v rámci programu Erasmus+ Vám poskytne na Odd. pro vnější vztahy a spolupráci s průmyslem pan proděkan doc. Ing. Jan Halama, Ph.D., vnejsivztahy@fs.cvut.cz nebo Markéta Hamplová, DiS., 224 358792, marketa.hamplova@fs.cvut.cz

 

FAQ#145   Zahraniční studium     Erasmus,informace,studium,zahraničí,program   03.7.2023 (10:07)  Renáta Zimová Bauerová  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ