Přijímací zkoušky - obsah

Popis problému (otázka, symptom...)

Z čeho se dělají přijímací zkoušky?

Řešení

Veškeré informace o přijímacích zkouškách jsou uvedeny v Přehledu okruhů pro Bakalářské studijní programy i navazující Magisterské programy. Uchazeči o bakalářské studium, kteří neabsolvují a neabsolvovali jakoukoliv maturitu z matematiky nebo fyziky v posledních třech letech a uchazeči, kteří absolvují nebo absolvovali maturitu mimo ČR, musí absolvovat přijímací zkoušku ze středoškolské matematiky (na úrovni státní maturitní zkoušky v ČR). K této zkoušce bude uchazeč pozván písemně poštou na kontaktní adresu v ČR.

Uchazeči o navazující mag. studium, kterým děkan přijímací zkouky neprominul, konají testy z : aplikované matematiky, mechaniky kontinua  a částí strojů, materiálů a strojírenské technologie.

FAQ#150   Přijímací řízení     přijímací,zkoušky,předměty   13.3.2019 (13:03)  Renáta Bauerová  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ