Podmínky příjímacích zkoušek

Popis problému (otázka, symptom...)

Platí, že při splnění maturity z matematiky není třeba absolvovat přijímací zkoužky ani žádné jiné testy?

Řešení

V současné době ano. Veškeré informace naleznete v podmínkách o studiu. Zde jsou uvedeny celé podmínky pro jednotlivé bakalářské programy.Ti uchazeči, kteří neabsolvují a neabsolvovali jakoukoliv maturitu z matematiky nebo fyziky v posledních třech letech a uchazeči, kteří absolvují nebo absolvovali maturitu mimo ČR, musí absolvovat přijímací zkoušku ze středoškolské matematiky (na úrovni státní maturitní zkoušky v ČR). K této zkoušce bude uchazeč pozván písemně poštou na kontaktní adresu v ČR.

 

FAQ#151   Přijímací řízení     přijímací,zkoušky,podmínky,matematika,maturita   18.7.2023 (10:07)  Eva Rázková  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ