Přestup na magisterské studium z jiné vysoké školy

Popis problému (otázka, symptom...)

Studuji poslední ročník bakalářského studia FSI na VUT. Podal jsem si přihlášku na ČVUT. Ověřený výpis předmětů, ale bez předmětů v tomto semestru (ještě jsem nesložil zkoušku) mohu předložit, diplom zatím nemám, oboje je požádováno v přihlášce. Jak to mám vyřešit? Dále bych se chtěl zeptat, jestli a za jakých podmínek je možnost prominuti přijímací zkoušky.

Řešení

Podle podmínek pro přijetí k navazujícímu magisterskému studiu je přijímací zkouška prominuta jen studentům, kteří úspěšně dokončili nebo dokončí studium v bakalářském studijním programu FS ČVUT, B2342 Teoretický základ strojního inženýrství a složí všechny předepsané zkoušky na úrovni A. Ve všech navazujících magisterských studijních programech je tato podmínka stejná. Dále podle výše zmíněných podmínek je nutné dodat diplom a výpis předmětů do termínu zápisu. Všechny podmínky naleznete v dokumentech popisující podmínky pro přijetí v magisterských studijních oborech, které naleznete zde: http://fs.cvut.cz/zajemciostudium . Přijímací zkoušky prominout nelze, ale při doloženém dobrém studijním průměru z předchozího studia budu započteny bonusové body.

FAQ#155   Zájemce o studium     současný,studium,přestup,ověřený,výpis,předmět,ukončení,diplom,prominutí,přijímací,zkouška,řízení   18.5.2022 (14:05)  Renáta Zimová Bauerová  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ