Začátek akademického roku

Popis problému (otázka, symptom...)

Kdy začíná akademický rok?

Řešení

Akademický rok začíná VŽDY pode harmonogramu vyhlášeného rektorem ČVUT v Praze. 

 

 

FAQ#163   Zájemce o studium     začátek,rok,akademický   18.7.2023 (10:07)  Eva Rázková  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ