Začátek akademického roku

Popis problému (otázka, symptom...)

Kdy začíná akademický rok?

Řešení

Akademický rok začíná VŽDY pode harmonogramu vyhlášeného rektorem ČVUT v Praze. 

 

 

FAQ#163   Zájemce o studium     začátek,rok,akademický   07.11.2019 (10:11)  Renáta Bauerová  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ