Úhrada poplatku

Popis problému (otázka, symptom...)

Jak uhradit poplatek za přijímací řízení?

Řešení

Výše poplatku je na základě vnitřních předpisů ČVUT stanovena každý rok Výnosem rektora.

Poplatek můžete uhradit na poště složenkou nebo bankovním převodem na:

číslo účtu 19-5505030267/0100,

konstantní symbol v případě hotovostní platby 378,

konstantní symbol v případě bezhotovostní platby 558,

variabilní symbol: 77777,

specifický symbol: číslo přihlášky.

Pro platby ze zahraničí:

IBAN: CZ 420 100 000019 5505030267,

SWIFT: KOMBCZ PPXXX

Doklad (dokladem může být řádně vyplněný podací lístek složenky nebo jeho čitelná kopie a nebo doklad o provedené platbě při bezhotovostní úhradě - za tento doklad se nepovažuje pouhý příkaz k úhradě) připojíte k přihlášce, kterou vyplníte nejprve online na web. stránkách fakulty, pak vytisknete a odešlete (nejlépe DOPORUČENĚ) na adresu Fakulty strojní.

FAQ#167   Přijímací řízení     úhrada,poplatek,přijímací,řízení   13.3.2019 (13:03)  Renáta Bauerová  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ