Úhrada poplatku

Popis problému (otázka, symptom...)

Jak uhradit poplatek za přijímací řízení?

Řešení

Výše poplatku je na základě vnitřních předpisů ČVUT stanovena každý rok Výnosem rektora.

Poplatek můžete uhradit na poště složenkou, kartou nebo bankovním převodem na:

číslo účtu 19-5505030267/0100,

konstantní symbol v případě hotovostní platby 378,

konstantní symbol v případě bezhotovostní platby 558,

variabilní symbol: 77777,

specifický symbol: číslo přihlášky.

Pro platby ze zahraničí:

IBAN: CZ 420 100 000019 5505030267,

SWIFT: KOMBCZ PPXXX

Podrobnosti o platbě naleznete v elektronické přihlášce  

FAQ#167   Přijímací řízení     úhrada,poplatek,přijímací,řízení   18.7.2023 (10:07)  Eva Rázková  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ