Výše školeného při přestupu z jiné VŠ

Popis problému (otázka, symptom...)

Jaký je postup s placením školného pokud jsem studovala na jiné VŠ, kde jsem nastoupila 2x (prvně 2 roky, po druhé 3 roky).  Ještě nemám mít vyčerpané semestry.

Řešení

Pokud nepřesahujete  standartní  délku studia +1 rok a jste na první vysoké škole, poplatek za delší studium neplatíte. Nemáte však již některé studentské výhody jako např. nárok na ubytovací stipendium atd.

 

FAQ#172   Zájemce o studium     platba,školné,přestup,VŠ,studium,nástup,vyčerpaný,semestr,zdarma   18.7.2023 (11:07)  Eva Rázková  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ