Školné

Popis problému (otázka, symptom...)

Je možné externí doktorské studium na FS ČVUT a kolik se platí ročně školné?

Řešení

Externí, tj. kombinovaná forma studia na FS ČVUT v doktorském studiu je standardní možností.

Školné se platí pouze při studiu v cizím jazyce bez ohledu na to, zda je student v prezenční nebo kombinované formě.

Školné činí 1000,- Kč/ akademický rok.

 

FAQ#173   Doktorské studium     školné,externí,doktorské,studium,platba,roční   02.8.2023 (11:08)  Sylva Ondrejičková  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ