Změna studijního oboru

Popis problému (otázka, symptom...)

Podal jsem si přihlášku a zapsal se na určitý  studijní program a obor. Mohu toto rozhodnutí změnit a kdy nejdříve a kdy nejpozději?

Řešení

Samozřejmě. Nejlépe při zápisu do dalšího akademického roku můžete požádat o přestup (z jednoho studijního programu na druhý) nebo o změnu oboru (v rámci jednoho studijního programu). Nejdříve po úspěšném absolvování prvního ročníku při zápisu do dalšího akademického roku a nejpozději po zimním semestru akademického roku, ve kterém chcete konat státní závěrečné zkoušky

FAQ#175   Zájemce o studium     změna,obor,program,přestup   18.7.2023 (11:07)  Eva Rázková  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ