Průchod studiem - podmínky

Popis problému (otázka, symptom...)

Jaké jsou nejdůležitější podmínky pro úspěšný průchod studiem v akademickém roce?

Řešení

Tou nejdůležitější podmínkou je splnění všech předmětů, které v daném roce byly zapsány na druhý zápis (třetí zápis předmětu neexistuje a nikdo podle zákona nemá právo jej ani povolit). Další podmínkou je získání dostatečného počtu kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů. Za první semestr je to 15 kreditů u bakalářských studijních programů a 20 kreditů u navazujících magisterských studijních programů. Za celý 1. ročník 30 kreditů u bakalářských studijních programů a 40 kreditů u navazujících magisterksých programů.  a za každý další ročník 40 kreditů bez ohledu na studiní program (průměrná zátěž je 30 kreditů za semestr – tedy 60 za celý akademický rok). Při přihlášce ke státním závěrečným zkouškám se kontroluje splnění všech povinných a povinně volitelných předmětů předepsaných studijním plánem.

FAQ#178   Zájemce o studium     úspěšný,zdárný,průchod,studium,splnění,předměty,zápis,kredit,   18.7.2023 (11:07)  Eva Rázková  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ