Žádost o studium v zahraničí

Popis problému (otázka, symptom...)

V jakém ročníku si lze podat žádosti na výjezd v rámci programu Erasmus+ nebo v rámci bilaterálních smluv?

Řešení

Vyjet do zahraničí můžete nejdříve v druhém ročníku studia. Výběrová řízení pro studium v zahraničí probíhají v předcházejícím akademickém roce. Přihlášku si tak můžete podat již v prvním ročníku. Jednou z podmínek schválení žádosti je studijní průměr, který nesmí být vyšší než 2,3. V případě podání přihlášky v prvním ročníku, kdy ještě nemáte zapsané známky, může být Vaše přihláška schválena jen podmínečně s finálním schválením po zdárném ukončení prvního semestru.  

FAQ#180   Zahraniční studium     žádost,studium,zahraničí,Erasmus,výjezd,program,smlouva,bilaterální   03.7.2023 (10:07)  Renáta Zimová Bauerová  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ