Žádost o studium v zahraničí

Popis problému (otázka, symptom...)

V jakém ročníku si lze podat žádosti na výjezd v rámci programu Erasmus+ nebo v rámci bilaterálních smluv?

Řešení

Žádost si lze podat nejdříve po roce studia. Máte tedy celý rok na to, abyste složil zkoušky z jazyka (přihlašuje se v listopadu), pročetl si nabídky a vybral si, kam se budete hlásit a jaké ekvivalenty předmětů  lze na Vámi vybrané univerzitě studovat

FAQ#180   Zahraniční studium     žádost,studium,zahraničí,Erasmus,výjezd,program,smlouva,bilaterální   14.3.2019 (10:03)  Renáta Bauerová  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ