Studium v zahraničí - předpoklad

Popis problému (otázka, symptom...)

Jaké jsou šance do vybrané destinace vycestovatv rámci programu Erasmus+?

 

Řešení

Záleží na tom, pro kolik studentů je smlouva na konkrétní univerzitě uzavřena, smlouvy a počty studentů se uzavírají průběžně. Dále pak samozřejmě záleží na studijním průměru a výsledcích jazykové zkoušky. Informace o vypsaném počtu studentů Vám poskytne paní Markéta Hamplová, DiS. - Oddělení vnějších vztahů a spolupráce s průmyslem, tel.: 224357892.

FAQ#184   Zahraniční studium     studium,zahraničí,univerzita,Erasmus+,program,možnost,šance,předpoklad,destinace,vybraný   03.7.2023 (10:07)  Renáta Zimová Bauerová  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ