A - předměty - povinné nebo volitelné

Popis problému (otázka, symptom...)

Pro koho jsou A-předměty povinné a může si je zapsat kdokoliv ze studentů?

Řešení

A-předměty jsou povinné jen pro studenty bakalářského studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství (TZSI). Studenti zbývajících studijních programů Strojírenství (STR) a Výroba a ekonomika ve strojírenství (VES) si je mohou zapisovat jako volitelné, pokud do budoucna uvažují o přestupu na TZSI. Pokud je nesplní, tak se jim jen uzavře možnost přestupu a zůstanou studenty ve stávajícím programu.

FAQ#198   Bakalářské studium     A-předměty,povinnost,zápis,student,možnost,ostatní,TZSI   19.11.2018 (09:11)  Renáta Bauerová  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ