A-předměty - počet

Popis problému (otázka, symptom...)

Kolik je celkem A-předmětů během bakalářského studia a k čemu jsou?

Řešení

A-předmětů je celkem 14 a jsou to všechno předměty, na kterých je postaveno inženýrské studium (Matematika IA, IIA a IIIA, Konstruktivní geometrie A, Numerická matematika A, Fyzika IA a IIA, Mechanika IA, IIA a IIIA, Pružnost a pevnost IA a IIA, Mechanika tekutin A a Termomechanika A). Všechny tyto předměty jsou vyučovány v této verzi na inženýrské úrovni (inženýr musí vědět proč a jak, kdežto bakaláři stačí vědět jak).

FAQ#199   Bakalářské studium     A-předměty,počet,bakalářský,studium, uplatnění,využití   13.3.2019 (13:03)  Renáta Bauerová  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ