Aktivace počítačové zásuvky

Popis problému (otázka, symptom...)

Mám zaregistrované zařízení, ale zásuvka není aktivní

Řešení

Aktivace zásuvky se provede zadáním požadavku do helpdesku. Udejte prosím přesný popis na zásuvce a číslo místnosti. Například Prosím o aktivaci zásuvky RD3.2 F28 v místnosti C2-334. Zásuvky nejsou aktivovány "do zásoby" ale jen ty, které jsou aktuálně využívány. Aktivaci zásuvky provádí CPS typicky do 24h v pracovní dny.

FAQ#2   Počítačová síť   12.2.2021 (09:02)  Jiří Šolc  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ