A-předměty - povinné splnění

Popis problému (otázka, symptom...)

Musím na programu TZSI splnit všech 14 předepsaných předmětů v A-verzi nebo lze některé splnit jen na základní úrovni?

Řešení

Musíte!!! Podmínkou pro konání státních závěrečných zkoušek v programu TZSI a také pro přechod do navazujícího magisterského studia bez přijímacích zkoušek je splnění všech 14 A-předmětů a to včetně povinnosti  druhých zápisů po nesplnění při řádném zápisu.

FAQ#200   Bakalářské studium     A-předměty,verze,program,TZSI,předepsaný,předmět,splnit,základní,úroveň   13.3.2019 (13:03)  Renáta Bauerová  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ