Neúspěšná zkouška z předmětu v A-verzi - pokračování

Popis problému (otázka, symptom...)

Nesplnil jsem ani na poslední pokus A-verzi předmětu a mám tedy jen tu základní. Mohu dále pokračovat ve studiu na programu TZSI?

Řešení

Určitě můžete. Na vykonání A-verze předmětu máte právo v následujícím akademickém roce využít druhé zapsání A-verze předmětu. Až po opětovném nesplnění A-verze předmětu při druhém zapsání budete muset při zápisu do dalšího akademického roku přestoupit do některého z oborových bakalářských studijních programů (STR nebo VES).

 

FAQ#202   Bakalářské studium     nesplnit,pokus,A-verze,předmět,základní,pokračovat,možnost,program,studium,TZSI   16.11.2018 (10:11)  Renáta Bauerová  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ