Zkouška v A-verzi mimo obor TZSI

Popis problému (otázka, symptom...)

Pokud jsem na programu STR nebo VES a složím některé zkoušky v A-verzi, bude mi to k něčemu?

Řešení

Určitě ANO. Prozatím platilo, že studenti programů STR a VES musejí konat přijímací zkoušky při vstupu do navazujícího magisterského studia jako všichni ostatní zájemci (mimo TZSI), ale za každou zkoušku v A-verzi jim byly připočítány body. Podmínky pro přijetí se sice každý rok schvalují nové, ale lze očekávat, že toto pravidlo zůstane zachováno. Např. v posledních letech platilo, že za písemky bylo možno získat max 100 bodů (MAT 30, KON  a TECH 30 a MECH 40), za každou vykonanou A-verzi předmětu 3 body (max 42) a za vážený průměr z bakalářského studia max 40 bodů. Modelový příklad – student STR:

1.    splnil 4 zkoušky v A-verzi = 12 bodů

2.    měl vážený průměr 1,85 = 20 bodů

Pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek mu stačilo získat z písemných zkoušek celkem „jen“ 18 bodů za 100 možných!!! Pokud by ale neměl splněny žádné A-verze předmětů, musel by získat již 30 bodů ze 100 možných a pokud by měl průměr horší  než 2,00 musel by získat minimálně 50 bodů ze 100 možných).

 

FAQ#205   Bakalářské studium     program,STR,VES,zkouška,vykonat,A-verze,výhoda   16.11.2018 (13:11)  Renáta Bauerová  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ