Nesplněná zkouška v A-verzi ve 3.ročníku

Popis problému (otázka, symptom...)

 Ve 3. ročníku programu TZSI jsem nesplnil jeden A-předmět ani na druhý zápis. Musím přestoupit do jiného programu?

Řešení

Budete muset přestoupit z programu TZSI na jiný program (pravděpodobně STR a vybrat si jeden ze čtyř oborů) a dokončit své studium čtvrtým ročníkem jako oborový bakalář. Pro přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia na FS ČVUT v Praze si ale „přinesete“ 13x3 = 39 bodů za 13 předmětů absolvovaných v A-verzi. Jestli k tomu přidáte ještě body za průměr, to záleží jen na vás.

FAQ#206   Bakalářské studium     třetí,ročník,program,TZSI,nesplněný,předmět,A-verze,druhý,zápis,přestup,jiný   13.3.2019 (13:03)  Renáta Bauerová  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ