Zkouška A - zkouška B - rozdíl

Popis problému (otázka, symptom...)

Jaký je rozdíl mezi předmětem Matematika 1.A a Konstruktivní geometrie 1.A a Matematika a Konstruktivní geometrie?

Řešení

Studenti se až těsně před zkouškou mohou rozhodnout, zda budou skládat zkoušku vyšší (A) nebo nižší úrovně (B). V Informačním systému mají proto všichni zapsány obě varianty. Výuka bude u matematiky 1 probíhat na úrovni A. Volba úrovně zkoušky má potom vliv na průběh dalšího studia, detaily se studenti dozví včas na přednáškách.

 

FAQ#211   Bakalářské studium     rozdíl,předmět,1-A,matematika,konstruktivní,geometrie   04.12.2017 (11:12)  Renáta Bauerová  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ