Stáž - student

Popis problému (otázka, symptom...)

Co je odborná stáž pro studenty?

Řešení

Je to odborná praxe ve firmách. Vypisují ji firmy, studenti se o ní dozví na veletrhu pracovních příležitostí, na informační nástěnce ve vestibule fakulty nebo na webových stránkách Strojárna.cz. Jedná se konkrétní projekt s pevným tématem, které student zpracovává pod odborným vedením zaměstnance firmy. Jde o smluvní vztah na základě dohody o provedení práce. Může a nemusí být placená. Stážista může částečně pracovat doma, na závěr obdrží potvrzení a posudek. Stává se, že z projektu zpracovaného na stáži vyplyne téma diplomové práce. Pokud se tak stane, musí si stážista u vedení firmy zajistit písemný souhlas se zveřejněním interních informací společnosti.

FAQ#219   Zájem o spolupráci     stáž,student,firma,odborný   16.11.2018 (09:11)  Renáta Bauerová  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ