Stáž - student

Popis problému (otázka, symptom...)

Co je odborná stáž pro studenty?

Řešení

Je to odborná praxe ve firmách. Vypisují ji firmy, studenti se o ní dozví na veletrhu pracovních příležitostí, na informační nástěnce ve vestibule fakulty nebo na webových stránkách FS. Jedná se konkrétní projekt s pevným tématem, které student zpracovává pod odborným vedením zaměstnance firmy. Jde o smluvní vztah na základě dohody o provedení práce. Může a nemusí být placená. Stážista může částečně pracovat doma, na závěr obdrží potvrzení a posudek. Stává se, že z projektu zpracovaného na stáži vyplyne téma diplomové práce. Zadání DP nebo BP jsou firmám zveřejňovány na web stránkách FS, kde si ústavy mohou pro studenty vybrat podle téma podle oborového zaměření. Poté se dojednají invividuálně podmínky zadání,  stážista si musí u vedení firmy zajistit písemný souhlas se zveřejněním interních informací společnosti.

FAQ#219   Zájem o spolupráci     stáž,student,firma,odborný   24.7.2023 (09:07)  Renáta Zimová Bauerová  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ