Trainee program

Popis problému (otázka, symptom...)

Co je trainee program?

Řešení

Trainee program je na rozdíl od stáže založen na vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel, podepisuje se klasická pracovní smlouva. Zaměstnanec je přijat do konkrétního oddělení na základě dosaženého vzdělání, zkušenosti a dovedností. Po absolvování „kolečka“ po odděleních, mu bude nabídnuta vyšší (většinou manažerská) pozice. Nabízí se hlavně čerstvým absolventům univerzit.

FAQ#221   Zájem o spolupráci     trainee,program   04.2.2020 (18:02)  Renáta Bauerová  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ