Firma,student - spolupráce

Popis problému (otázka, symptom...)

Jak funguje spolupráce studenta s firmou v souvislosti s vypracováním bakalářské nebo diplomové práce?

Řešení

Firmy si zadají vhodná témata, která jsou zveřejněna na web. stránkách FS. Ústavy si vyberou pro své studenty vhodné téma odpovídající oboru. Následně je firma kontaktována a dojednají se konkrétní podínky zadání. Většinou je praxe ve firmě neplacená. Výhodou pro studenta je, že získá cenné informace. Přínosem je i fakt, že oponentem diplomové práce potom bývá někdo z firmy. Ten zná prostředí podniku a procesy ve firmě a diplomová práce je ověřená praxí. Oponent se většinou snaží studentovi pomoci a proto mívá minimální množství výhrad. Někdy může diplomová práce také vyplynout z projektu, který se zpracovával na stáži.

 

FAQ#222   Zájem o spolupráci     spolupráce,firma,student,bakalářská,diplomová,práce   04.7.2023 (14:07)  Renáta Zimová Bauerová  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ