Firma,student - spolupráce

Popis problému (otázka, symptom...)

Jak funguje spolupráce studenta s firmou v souvislosti s vypracováním bakalářské nebo diplomové práce?

Řešení

Student si zvolí téma následně kontaktuje firmy, které se touto problematikou zabývají. Někdy firmy nemusí souhlasit, protože se tak zveřejní jejich know-kow konkurenci. Většinou je práce neplacená. Výhodou pro studenta je, že získá cenné informace. Přínosem je i fakt, že oponentem diplomové práce potom bývá někdo z firmy. Ten zná prostředí podniku a procesy ve firmě a diplomová práce je ověřená praxí. Oponent se většinou snaží studentovi pomoci a proto mívá minimální množství výhrad. Někdy může diplomová práce také vyplynout z projektu, který se zpracovával na stáži.

 

FAQ#222   Zájem o spolupráci     spolupráce,firma,student,bakalářská,diplomová,práce   16.11.2018 (09:11)  Renáta Bauerová  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ