Uznání předmětů - Erasmus+

Popis problému (otázka, symptom...)

V říjnu nastoupím do 3. ročníku bakalářského studia (TZSI), výjezd v rámci Erasmus+ by byl ve 4. ročníku, tedy v magisterském studiu. Chtěl bych vyjet pouze na jeden semestr a to letní, tedy můj 8. semestr. Mám informaci, že není šance odjezdu bez prodloužení studia o ročník. Je možné odjet někam, kde by s uznáním předmětů nebyl problém a já mohl po příjezdu pokračovat ve studiu bez prodlužování?

Řešení

Doporučuji se zúčastnit informační schůzky, kterou každoročně pořádá Mezinárodní odd. Rektorátu ČVUT na začátku října (sledujte příslušné webové stránky, týkající se Erasmus+, případně Facebook strojarna.cz), kde se dozvíte všechny podrobnosti ohledně studijního pobytu v zahraničí. Též doporučuji si vyhledat smlouvy, které má FS a Rektorát uzavřeny v rámci Erasmus+ se zahraničními univerzitami, podívat se na studijní obory a předměty nabízené těmito univerzitami a ty pak konkrétně konzultovat ohledně uznání s Oddělením studijním - panem proděkanem  doc. Ing. Jan Skočilas, Ph.D.  (vyuka@fs.cvut.cz) a proděkanem pro vnější vztahy a spolupráci s průmyslem doc. Halamou (jan.halama@fs.cvut.cz). 

 

FAQ#223   Zahraniční studium     výjezd,Erasmus,prodloužení,studium,uznání,předměty,semestr,obor   03.7.2023 (10:07)  Renáta Zimová Bauerová  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ