Návod na obsluhu AV techniky v místnosti D2-256 (posluchárna, Dejvice)

Řešení

ODEMKNĚTE KATEDRU SEJMUTÍM KARTY PŘES ČTEČKU NA PRAVÉ STRANĚ KATEDRY! V ŠUPLÍKU SE NACHÁZÍ OVLÁDACÍ PANEL!

1.    PC V KATEDŘE

- jakoukoliv klávesou uvedete PC z režimu spánku (pokud nereaguje, zkontrolujte monitor), je-li PC zcela vypnutý, máte možnost ho zapnout za posuvnými dvířky dole v katedře.

Prezentační PC obsahuje dva operační systémy, proto v případě potřeby po restartu PC šipkami zvolte volbu požadovaného operačního systému z nabídky:

Fakulta strojní – Windows 7                                   nebo                                    Fakulta elektrotechnická – Windows 8

2.    VOLBA VIDEO SIGNÁLU – PREZENTACE Z PC KATEDRA NEBO NOTEBOOKU NEBO VIZUALIZÉRU

 

·         PC - Na dotykovém panelu zvolte kartu „PROJEKCE“ poté možnost „PC KATEDRA“ -> „LEVÁ PROJEKCE“ nebo „PRAVÁ PROJEKCE“ nebo obojí.

 

·         NOTEBOOK - Na dotykovém panelu zvolte kartu „PROJEKCE“ poté možnost „PŘÍPOJNÉ MÍSTO“ dále pak „VGA“ nebo „HDMI“ a poté v případě potřeby zvolte v notebooku na grafické kartě „klonovat obraz“ (zkratka „win okno“+P)

 

·         VIZUALIZÉR – z pravého boku katedry aktivujete vizualizér vysunutím ze šuplíku - na dotykovém panelu zvolte kartu „PROJEKCE“ poté možnost „VIZUALIZÉR“

 

3.    MIKROFON + PREZENTÉR

Mikrofony a prezentér (náhlavní+ruční) se nachází dole za posuvnými dvířky v katedře – červeným tlačítkem zapnete - cca 3s podržet zapnout/vypnout. Zkontrolujte kartu „ZVUK“ na ovládacím panelu, jestli je aktivní volba „SÁL“!

4.    UKONČENÍ PROJEKCE + ZABEZPEČENÍ KATEDRY

Po skončení přednášky použijte volbu uprostřed menu „UKONČIT PROJEKCI“ (volba „vypnout“ v pravém dolním rohu menu slouží k vypnutí celého systému až na konci pracovního dne)

****************************************************************************************

PRO ZABEZPEČENÍ KATEDRY DOVŘETE VŠECHNY ŠUPLÍKY = ZAMKNUTO!

VRACEJTE ZPĚT DO NABÍJEČKY – ROZSVÍTÍ SE ČERVENÁ KONTROLKA!!!

!!! VYPÍNEJTE PROJEKTORY viz 3. bod !!!

****************************************************************************************

5.    HELPDESK   pro technickou podporu volejte nebo pište:

Fakulta strojní                                  +420-22435-9989 nebo 9947 nebo helpdesk@fs.cvut.cz                     

Fakulta elektrotechnická              +420-22435-5899

 

FAQ#23   AV     D2-256   26.6.2023 (12:06)  Tomáš Vávra  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ