Návod na obsluhu AV techniky v místnosti D1-366 (posluchárna, Dejvice)

Řešení

NÁVOD NA POUŽITÍ AV TECHNIKY V UČEBNĚ 366

SPUŠTĚNÍ PROJEKCE – PC KATEDRA
1) použijte čtečku karet pro odemknutí katedry
2) vyklopte víko s monitorem (tlačte dlaní pouze v jeho zadní části)
3) vytáhněte šuplík s klávesnicí a pohybem myši zkontrolujte, zda je PC zapnutý
   (monitor přechází do režimu spánku a použitím/pohybem myši se opět zapne)
   Pokud je PC vypnutý, zapnete ho v hlavním dotykovém menu v šuplíku katedry presetem „PC“ a „zap/vyp“
     (pokud ani v tomto případě monitor po cca 20sec nereaguje, zkontrolujte vypínač na monitoru on/off)
4) vytáhněte šuplík s dotykovým ovládáním, mírným zatlačením prstu zapnete display z režimu spánku
5) v dotykovém menu volte „PROJEKCE“ a poté „PC“
 
SPUŠTĚNÍ PROJEKCE – NOTEBOOK
1) z přípojného místa použijte VGA kabel k propojení s vaším notebookem
2) použijte čtečku karet pro odemknutí katedry
3) vytáhněte šuplík s dotykovým ovládáním, mírným zatlačením prstu zapnete display z režimu spánku
4) v dotykovém menu volte „PROJEKCE“ a poté např. „P 14“ (označení je na přípojném místě, odkud vede VGA kabel)
(pokud obraz na plátně není, nutno v nastavení „grafické karty“ notebooku nastavit „klonovat/duplikovat obraz“, případně použít kláves. zkratky Fn+F6, win+P či jiné)
 
SPUŠTĚNÍ PROJEKCE – VIZUALIZÉR
1) použijte čtečku karet pro odemknutí katedry
2) Z pravého boku katedry vysuňte šuplík s vizualizérem, poutkem na rameni vizualizér postavte, poté manuálně nastavte správně hlavu kamery a přisvícení
3) vytáhněte šuplík s dotykovým ovládáním, mírným zatlačením prstu zapnete display z režimu spánku
4) v dotykovém menu volte „PROJEKCE“ a poté „VIZUALIZÉR“
 
UKONČENÍ PROJEKCE
1) použijte preset v dotykovém menu „UKONČIT PROJEKCI“ a poté potvrďte „ANO“  
2) Monitor pro PC nevypínejte!!
 
ZABEZPEČENÍ
1)
Při odchodu dovřete všechny šuplíky, poslední dovřený uzamkne katedru.
2) Pokud po vás již v učebně není výuka, je nutné učebnu uzamknout – použijte vnitřní čtečku karet u dveří.
3) V učebně již pak nikdo nesmí zůstat a je i nutné během procesu zamykání /pípání 25-ti sekund vyčkat zvenku na chodbě u dveří, aby již nikdo do učebny nemohl vstoupit!!!  

!!! HELPDESK   pro technickou podporu volejte linku +420-22435-9989 nebo HOTLINE – 9947 nebo helpdesk@fs.cvut.cz - podpora, závady, připomínky.
 

FAQ#24   AV     D1-366   16.11.2022 (11:11)  Tomáš Vávra  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ