Uživatelské konto pro hosty (externí firmy, spolupracovníky...)

Tento článek neplatí od 05.6.2019.

Popis problému (otázka, symptom...)

Jak získá konto v IS externí osoba/firma?

Řešení

Je nutné získat statut hosta prostřednictví CRI.

Aktuální seznam lidí na FS s přístupem do CRI je na adrese
https://portal.cvut.cz/informace-pro-zamestnance/informacni-system-cvut/centralni-registr-identit-cri/

 

FAQ#261   Autorizace     konto,host   05.6.2018 (09:06)  Jiří Šolc  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ