Uživatelské konto (kartu) pro hosty (externí firmy, spolupracovníky...)

Popis problému (otázka, symptom...)

Jak získá konto v IS externí osoba/firma?

Řešení

Je nutné získat vztah s fakultou (univerzitou) v CRI (Centrální registr identit), vztahy jsou

Aktuální seznam lidí na FS s přístupem do CRI je na adrese - konta zařizují vybraní pracovníci na zaměstnaneckého oddělení, úplný seznam s oprávněním k CRI je k dispozici také, ale primárně se obracejte na zaměstnanecké oddělení FS.

Je nutné znát tyto údaje

FAQ#261   Autorizace     konto,host   28.6.2023 (15:06)  Jiří Šolc  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ