Konfigurace tiskárny pro tisk v učebnách ve Windows

Řešení

\\scmm.ad.fsid.cvut.cz\xerox5325 (černobílá tiskárna A4, A3)

\\scmm.ad.fsid.cvut.cz\HPDesign.2 (barevný plotr A0, A1, A2)

\\scmm.ad.fsid.cvut.cz\XeroxPha8560 (barevná tiskárna A4)

FAQ#265   Počítačové učebny     učebny,tisk   20.11.2017 (15:11)  Zuzana Kroupová  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ