Návod na obsluhu AV techniky v místnosti C2-334 (posluchárna, Dejvice)

Tento článek neplatí od 19.10.2017.

Řešení

NÁVOD NA POUŽITÍ AV TECHNIKY V UČEBNĚ 334

PC KATEDRA - STISKNUTÍM ZELENĚ SVÍTÍCÍHO TLAČÍTKA ZAPNETE POČÍTAČ V KATEDŘE !!!
1) Zapněte monitor v levé části šuplíku.
2) USB pro flash disk je v levé části šuplíku.
3) Projektor spustíte stisknutím tlačítka „ON“ na ovládacím panelu. Poté zvolte signál „PC“.
4) Po skončení přednášky vypněte projektor tlačítkem „OFF“ a monitor v levé části šuplíku!

NOTEBOOK
1) Zapněte projektor tlačítkem „ON“ na ovládacím panelu. Zvolte signál „Notebook“
2) Připojte VGA kabel do notebooku. V přípojném místě je i zásuvka 230V a LAN.
3) Po skončení přednášky opět vypněte projektor tlačítkem „OFF“ !

VIZUALIZÉR
1) Na pravé straně vizualizéru podržte tlačítko ZAPNOUT 1sec/VYPNOUT 3sec.
2) Zvolte signál „DOC CAM“ na ovládacím panelu.

*UČEBNA NENÍ VYBAVENA AUDIO OZVUČENÍM !

!!! HELPDESK   pro technickou podporu volejte linku +420-22435-9989 nebo HOTLINE – 9947 nebo helpdesk@fs.cvut.cz - podpora, závady, připomínky.

FAQ#27   AV     C2-334   19.10.2016 (12:10)  Tomáš Vávra  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ