Přidělení oprávnění/rolí v KOSu

Tento článek neplatí od 12.6.2019.

Popis problému (otázka, symptom...)

Jak přidělím někomu práva v KOSu?

Řešení

Role se přidělují aktivním uživatelům IS (t.j. osoba musí mít aktivní konto). Role se přidělují pomocí IDM.

Přesný a úplný seznam rolí včetně osob oprávněných je přiřadit naleznete v tomto dokumentu, více informací o komponentně na těchto stránkách.

FAQ#271   Autorizace     idm,kos,role   12.6.2018 (09:06)  Jiří Šolc  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ