Návod na obsluhu AV techniky v místnosti C2-337 (posluchárna, Dejvice)

Tento článek neplatí od 06.10.2018.

Řešení

 

NÁVOD NA POUŽITÍ PC A PROJEKCE

PC KATEDRA

1)    STISKNUTÍM ZELENĚ SVÍTÍCÍHO TLAČÍTKA ZAPNETE POČÍTAČ!!!

2)    Projektor spustíte stisknutím tlačítka „ON“ na ovládacím panelu. Poté zvolte signál „PC“

3)    USB najdete pod monitorem.

4)    Po skončení přednášky vypněte projektor tlačítkem „OFF“!

5)    Počítač se vypne sám.

NOTEBOOK

1)   Zapněte projektor tlačítkem „ON“ na ovládacím panelu. Zvolte signál „Notebook“

2)   Připojte VGA kabel do notebooku. V přípojném místě je i zásuvka 230V a LAN.

3)   Po skončení přednášky vypněte projektor tlačítkem „OFF“!

VIZUALIZÉR

1)   Na pravé straně vizualizéru podržte tlačítko ZAPNOUT 2sec/VYPNOUT 2sec.

2)   Zvolte signál „DOC CAM“ na ovládacím panelu.

3)   Po skončení přednášky vypněte vizualizér i projektor!

 

*V případě potíží volejte +420-22435-9989; hotline 9947, nebo helpdesk@fs.cvut.cz

*Učebna není vybavena audio uzvučením.

FAQ#28   AV     C2-337   06.10.2017 (14:10)  Tomáš Vávra  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ