Umísťování informací na panely ve vestibulu

Popis problému (otázka, symptom...)

Jako mohu umístit informaci na panel (nástěnku) ve vestibulu Fakulty strojní v Dejvicích?

Řešení

Informace od ústavů a oddělení Fakulty strojní nebo jiných součástí ČVUT v Praze

Pro tisk a umístění plakátů, posterů a dalších informačních materiálů ve vestibulu Fakulty strojní v Dejvicích, kontaktujte Josefa Zimu nebo Tomáše Prajse, telefonní linka: 2600. Panely označené jako „Informace o studiu“ jsou vyhrazeny studijnímu oddělení. Panel „Úřední deska“ je vyhrazen děkanátu Fakulty strojní a panel „Akademický senát“ je vyhrazen pro informace z Akademického senátu FS. Informace je tedy po domluvě možné umísťovat jen na volné a neoznačené panely.

Komerční informace nebo inzerce

Pro umístění komerčních informací nebo inzerce ve vestibulu Fakulty strojní v Dejvicích, kontaktujte Renátu Zimovou Bauerovou - renata.zimova.bauerova@fs.cvut.cz

Umístění komerčních materiálů a inzerce bez schválení je porušením vnitřních předpisů Fakulty strojní a bude postihováno!

FAQ#281   Správa budov     nástěnka,vestibul,umístění,úřední,deska,poster,inzerce   11.7.2023 (11:07)  Renáta Zimová Bauerová  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ