Umísťování informací na panely ve vestibulu

Popis problému (otázka, symptom...)

Jako mohu umístit informaci na panel (nástěnku) ve vestibulu Fakulty strojní v Dejvicích?

Řešení

Informace od ústavů a oddělení Fakulty strojní nebo jiných součástí ČVUT v Praze

Pro tisk a umístění plakátů, posterů a dalších informačních materiálů ve vestibulu Fakulty strojní v Dejvicích, kontaktujte Josefa Zimu nebo Tomáše Prajse, telefonní linka: 2600. Panely označené jako „Informace o studiu“ jsou vyhrazeny studijnímu oddělení. Panel „Úřední deska“ je vyhrazen děkanátu Fakulty strojní a panel „Akademický senát“ je vyhrazen pro informace z Akademického senátu FS. Informace je tedy po domluvě možné umísťovat jen na volné a neoznačené panely.

Komerční informace nebo inzerce

Pro umístění komerčních informací nebo inzerce ve vestibulu Fakulty strojní v Dejvicích, kontaktujte Renátu Bauerovou, telefon: 224 352 771

Umístění komerčních materiálů a inzerce bez schválení je porušením vnitřních předpisů Fakulty strojní a bude postihováno!

FAQ#281   Správa budov     nástěnka,vestibul,umístění,úřední,deska,poster,inzerce   03.2.2020 (12:02)  Renáta Bauerová  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ