Zadávání a editace zkratek předmětů v KOSu

Řešení

Pro zadávání/editaci zkratek předmětů v KOSu lze použít formulář 84001 - Přehled a soupis předmětů, editaci lze provádět pravděpodobně jen pod rolí SSP - správce studijních plánů.

Je možné, že bude fungovat i jiná role, RSO (referent studijního oddělení) ani ROF (rozvrhář fakulty) však nelze použít (platnost k 3.11.2015).

FAQ#288   KOS     KOS,zkratka   28.6.2023 (22:06)  Michal Plhoň  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ