Návod na obsluhu AV techniky v místnosti C1-17 (konferenční místnost)

Tento článek neplatí od 06.10.2018.

Řešení

­

­NÁVOD OVLÁDÁNÍ PROJEKCE „17“

 

PREZENTACE Z NOTEBOOKU

1.  Tlačítkem „ON“ na ovládacím panelu zapněte projektor. Vyčkejte cca 20 vteřin.

2.  VGA                 signál aktivujte na ovládacím panelu stiskem tlačítka „VIDEO“

3.  HDMI               signál aktivujte na ovládacím panelu stiskem tlačítka „HDMI“

4.  Po ukončení prezentace vždy vypněte dataprojektor tlačítkem „OFF“ na ovládacím panelu.

 

PREZENTACE Z PC

1.  Tlačítkem „ON“ na ovládacím panelu zapněte projektor. Vyčkejte cca 20 vteřin.

1.  Zapněte PC (černý box – stříbrné tlačítko), které se nachází ve skříni pod televizorem.

2.  Vyčkejte několik vteřin na start počítače.

3.  USB vstup je vyveden bílým kabelem v zadní části skříně. Označen žlutou páskou USB.

4.  Po ukončení prezentace vždy vypněte dataprojektor tlačítkem „OFF“ na ovládacím panelu.

5.  Počítač se vypíná sám.

 

PREZENTÉR + MIKROFON

1.  Mikrofon najdete ve stojanu u skříně.

2.  Před použitím je nutné spustit systém tlačítkem „ON“ na ovládacím panelu v pravém rohu skříně.

3.  Mikrofon aktivujete posuvným tlačítkem do pozice „ON“ přímo na mikrofonu. Po ukončení prezentace mikrofon vypněte!

4.  Prezentér je spárovaný pouze s PC ve skříni.

 

V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ VOLEJTE LINKU +420 22435 9989 NEBO 9947 NEBO PIŠTĚ NA HELPDESK@FS.CVUT.CZ

*Telefonní linka je umístěna na parapetu za závěsem!

 

Po ukončení prezentace vždy vypněte dataprojektor!!


!!! HELPDESK   pro technickou podporu volejte linku +420-22435-9989 nebo HOTLINE – 9947 nebo helpdesk@fs.cvut.cz - podpora, závady, připomínky.

*Telefonní linka se nachází na parapetu za závěsem.

FAQ#29   AV     1   06.10.2017 (13:10)  Tomáš Vávra  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ