Obor zpracování plastů

Popis problému (otázka, symptom...)

Přednáší se na FS studijní obor se zaměřením na zpracování plastů. Kolik je absolventů v tomto zaměření? Je možné specifikovat, odkud studenti jsou?

Řešení

Ano, takový předmět  se na Fakultě strojní vyučuje se.  Přednášky v oboru Materiálového inženýrství o nekovových materiálech jsou v budově na Karlově náměstí  a mívají v zimním semestru kolem 40-50 studentů,  jsou  to ale studenti všichni v navazujícím studiu, zde pak končí 10-15 studentů, z toho maximálně 6 s tématy týkajících se plastů a kompozitů s polymerní matricí. Odkud studenti jsou bohužel není možné specifikovat.

Navíc byl v akademickém roce 2016/2017 na Fakultě strojní akreditován nový studijní obor Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů v rámci navazujícího magisterského programu Strojní inženýrství, který je zaměřen speciálně na Plasty a kompozity.

Dále se ve studijním oboru Výrobní a materiálové inženýrství v rámci navazujícího magisterského programu Strojní inženýrství na Ústavu strojírenské technologie, vyučuje povinně volitelný předmět Technologie zpracování plastů a kompozitů, který se cca z poloviny věnuje dotazované problematice.

FAQ#301   Bakalářské studium     obor,zpracování plastů,absolventi,předmět,polymerní,kompozity,nekovový,materiál   31.7.2023 (12:07)  Eva Rázková  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ