školení

Popis problému (otázka, symptom...)

Firma potřebuje zajistit  kurz popř. interní školení dle níže uvedených specifikací. Je toto možné a na koho se obrátit?

Téma kurzu/školení:

  1. Vizuální kontrola svarů – první stupeň (pouze kontrola bez nutnosti vystavovat certifikaci)

  2. Vizuální kontrola svarů – druhý stupeň (požadavek že proškolený pracovním může vystavit certifikaci)

  3. Vizuální kontrola povrchových úprav – mokré lakování

 

Řešení

Ústav strojírenské technologie na školení  Nedestruktivního testování (NDT) nemá certifikaci ani příslušné školící středisko.
Z kapacitních důvodů se o tom zatím neuvažuje,  tyto služby Ústav materiálového inženýrství sám zabezpečuje.
Doporučuje kurzy pořádané firmou ATG s.r.o., případně na kontrolu svarů  firmu DOM ZO 13, s.r.o.

 

FAQ#304   Veřejné zakázky     školení,kurz,kontrola,svary,povrchové,úpravy,nabídka,spertifikace,stupeň,pracovník   12.7.2023 (12:07)  Renáta Zimová Bauerová  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ